weekblad-logo

week 50-2015

Fotoquiz

De opgave van vorige week is niet geraden. Deze nieuwe opgave komt daarom uit de reservebak.

De foto is ingestuurd door Arjen Lobach. Sorry, Arjen, dat je weer niet mee kunt doen.

Waar?

Oplossingen via deze link.

Oplossing vorige week

Kromboomssloot 22a-34.

Achter de meest linkse boom de ingang van de Kleersloot, rechts de Keizersstraat.

Het hoekpand laat op de zijgevel de bouwdatum 1933 zien. Uit deze recente Street View links blijkt dat er al weer een keer gerestaureerd is.

Fotoquiz jaarboek

Wat zou het onderwerp van deze week kunnen zijn?

Deze instelling heeft twee adressen in Amsterdam gekend. Over beiden is informatie van harte welkom.

Uw oplossing via deze link.

Doe mee en verzamel zoveel mogelijk informatie en afbeeldingen die betrekking hebben op de quizfoto van deze week. Onze redactie bakt er weer een verhaaltje van.

Oplossing vorige week

Coöperatieve huizenbouw Herengracht 571-581

Op nummer 573 (rode banieren) het Tassenmuseum Hendrikje.
De nummers 579-581 hebben hun in 1904 gesloopte dubbele stoep weer terug, en dat ondanks de aanvankelijke protesten van de Rijksmonumentendienst.

Vanwege tijdsdruk slechts een summiere omschrijving van het onderwerp van deze week. U leest alles in de weekaflevering.

Hieronder de tekening van Caspar Philips in zijn Grachtenboek. Daar onder een fotomontage van recente foto's die Erwin Meijers voor zijn amsterdamsegrachtenhuizen.nl maakte.


Het uitgebreide artikel staat voor u klaar, als negenenveertigste aflevering van ons eigen jaarboek Fotoquiz 2015.

Klik deze link om alleen aflevering 49 te lezen. U kunt ook alle aflevering tot vandaag tegelijk inzien: klik hier (of de omslag links) voor het jaarboek zover als het gevorderd is (>31MB).

Aflevering 49 werd samengesteld uit materiaal van Anneke Huijser, Ria Scharn, Erwin Meijers en de door Isa van Eeghen verzamelde historische gegevens die ze neerlegde in het boek 'Vier Eeuwen Herengracht'.

Wat? Waar?

 
Wat Waar?

Uw oplossing a.u.b. via deze link.

Oplossing vorige week:

Slootstraat (Jordaan). Deze foto komt waarschijnlijk uit een serie die Ir. Bakhoven in 1935 maakte om naar de minister te zenden, teneinde een bedrag beschikbaar gesteld te krijgen voor het aankopen van krotten. Een soortgelijke foto is in de Beeldbank te vinden.
De Slootstraat bestaat vandaag alleen nog in naam en kent nog maar een paar huizen die toevallig op het oude tracé terecht zijn gekomen, allebei nieuw. Ze kregen de nummers 1 en 2 in de Slootstraat..., meer is er niet. Het geheel is verdwenen onder een mooie ruime binnentuin. De Slootstraat ligt tussen Anjeliersstraat en Tuinstraat en liep van Lijnbaansgracht tot Madelievenstraat. Hier in de achtergrond Madelievenstraat 9. We kijken naar de oneven zijde, de nummers 1, 3, 5, enz.

Paul vliegt...

Paul Deelman vliegt regelmatig boven Amsterdam en deelt soms zijn foto's met zijn volgers. Weet u waar dit is? Uw oplossing graag via deze link. Foto © Paul Deelman

Met de camera op pad...

Waar? De foto is ingestuurd door Carol de Vries.

Uw oplossing graag via deze link.

Heeft u zelf ook foto's van typisch Amsterdamse maar niet direct overduidelijke plekjes? Stuur ze gerust.

Oplossing vorige week:

Jan Evertsenstraat met links het begin van de Witte de Withstraat.
We hadden niet verwacht dat zoveel mensen dit onmiddellijk zouden herkennen. Chapeau!
De snelste was Harry Snijder.

Zo maar...

Jan ten Compe schilderde in 1735 dit zicht op het Polderhuis aan de Boerenwetering. Op de voorgrond de Mennonietensloot en op de wal de overhaal naar de Boerenwetering, die rechts in beeld komt. De molen die in de verte boven de bebouwing uitsteekt is de wipstellingmolen De Stamper. Die stond daar van 1663 tot 1819 en maalde ten tijde van dit schilderij loodwit. Als je op zo'n molen werkte werd je niet oud.
Het Polderhuis was de vergaderplaats van het polderbestuur van de Binnendijkse Buitenverldersepolder. Nadat de stadsuitbreiding er overheen gerold was werd het een uitspanning. Van foto's kennen we het Polderhuis altijd temidden van veel hoge bomen, maar hier is het nog tamelijk maagdelijk. De bomen linksachter staan aan de Buitensingel.

Panorama Bonnecroy 1657 deel 3

De komende weken besteden we aandacht aan een panorama van Amsterdam uit het jaar 1657. De maker is de Vlaming Jean Baptists Bonnecroy (1618-1676). We hebben de scan in 5 delen gehakt en willen die met u doornemen. Dit panorama is interessant omdat het tijdstip tussen de Derde en Vierde Uitleg valt. Vooral deze linkerkant ofwel oostzijde van de stad is dan nog niet bebouwd.
Wikipedia, die deze scan in hoge resolutie ter beschikking stelt, wil graag de volgende credits vermeld zien: "Bonnecroy Amsterdam 1657" by Jean Baptiste Bonnecroy (1618–na 1676?) - Eigen werk, 2012-04-10. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Helemaal links het punt waar we vorige week stopten, de Schreierstoren. Vier huizen naar rechts de Oudezijds Kolk en dan de Oude Teertuinen en de Kampersteiger. Direct achter de palenrij het tolhuis en boomhuisje van de dubbele Nieuwebrugsboom. Daarachter is nog het Paalhuis te zien en de nog houten Nieuwebrug. Het is moeilijk te onderscheiden maar achter of links van het Paalhuis zou het Zeeregt zichtbaar moeten zijn, want dat was in 1618 gebouwd. Ter vergelijking deze ets uit ongeveer dezelfde tijd.

Het Paalhuis staat er nog net maar zal in 1681 afgebroken worden om de Nieuwebrug geheel in steen te herbouwen als onderdeel van de bedijking van de IJ-oever. Ook worden er dan schutsluizen in aangebracht. Voor het Paalhuis is dan geen plaats meer.

Waar Bonnecroy graag op stapel staande bebouwing vast meeneemt laat hij de in 1660 gebouwde Nieuwe Stadsherberg iets ten westen (rechts) van de Martelaarsgracht weg. Daar zal hij dan niet van op de hoogte geweest zijn of de plannen zijn pas sinds 1657 ontwikkeld.

Deze prent is weliswaar van 1871 maar geeft zo'n goed overzicht van de situatie van de stadsherberg in het IJ en de loopbrug vanaf de Martelaarsgracht.

We sluiten deze aflevering af met de Haringpakkerstoren en de toegang tot het Singel en de Nieuwe Haarlemmersluis. Het blijft een vreemd gezicht dat alle bebouwing zo in de hoogte uitgerekt is, om die meer importantie te verlenen.

Volgende week verder.

Deze week honderd jaar geleden

Woensdag 15 december 1915 - Prins Hendrik bezoekt Amsterdam. Hij reist per auto van Den Haag naar Amsterdam en wordt vergezeld door zijn adjudant Jhr. Backer. Er staan drie dingen op het programma. Allereerst bezoekt de prins Artis om te zien hoe het met de door hem aan de dierentuin cadeau gedane wilde zwijnen, twee wijfjes-edelherten en een damhert-bok gaat. Hij werd rondgeleid door directeur Kerbert.
Vervolgens woont de prins de installatie bij van het "Nationaal Comité tot aanbieding van ambulance-treinen aan Hr. Ms. regeering". De prins is ere-voorzitter van dat comité, voorzitter is S.P.van Eeghen, voorzitter van de Kamer van Koophandel. De installatie is in een zaaltje van Maison Couturier aan de Keizersgracht 674 (ook wel het eerste restaurant van Amsterdam genoemd). De eerste twee treinen werden eind augustus 1916 inderdaad overgedragen (zie foto).
Van daar gaat het naar aula van de universiteit voor de opening van een congres over watersport. Dit soort berichten gaat nooit gepaard met de mededeling of de prins direct naar huis ging of de nacht in Amsterdam of elders doorbracht. In 1915 overwoog Wilhelmina serieus - maar officieus - zich te laten scheiden van Hendrik. Het was in elk geval een dag hard werken voor Varkens-Heintje.

Ambulance-treinen
Op 23 augustus 1916 werden twee ambulance-treinen en een ambulance-automobiel overgedragen aan de regering (zie foto hierboven). Elke trein bestaat uit 15 wagons: twee ziekenwagens, een materiaalwagen, een dokterswagen, een verbandwagen, een apothekerswagen en een personeelswagen. De rest is voor de berging van gewonden, 50 per wagen. Een operatiekamer ontbreekt; de opgave is de gewonden achter de linies te brengen en alleen eerste hulp toe te dienen.
De inrichting is praktisch maar sober. Het is de bedoeling dat de operatie als een Rode Kuis-missie verloopt en bedoeld is voor alle gewonden, ook Duitse. De neutraliteit zou gewaarborgd moeten zijn door op de zijkant geschilderde Nederlandse vlaggen en rondom en op het dak vignetten van het Rode Kruis. Voor de rest is de trein in 'veldgrauw' geschilderd. De treinen stonden vanaf september 1916 stand-by, volledig uitgerust en met opgeleid personeel. In 1919 werden ze weer ontmanteld zonder ook maar één keer ingezet te zijn geweest.

Oude afleveringen

Hieronder weer een keuzemenu naar oude afleveringen van het jaar 2015. De keuze '2014' leidt naar aflevering 1 van 2014, met onderaan een eigen menu voor dat jaar.

2014 wk01 wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08 wk09 wk10 wk11 wk12
wk13 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20 wk21 wk22 wk23 wk24 wk25
wk26 wk27 wk28 wk29 wk31 wk32 wk33 wk34 wk35 wk36 wk37 wk38 wk39
wk40 wk41 wk42 wk43 wk44 wk45 wk46 wk47 wk48 wk49 wk50    

Veel van de historische afbeeldingen van Amsterdam komen uit de collectie van het Stadsarchief Amsterdam

 
Aanmelden voor deze digitale uitgave    -    Afmelden voor deze digitale uitgave