Amsterdam-Noord

Index Amsterdam
De Volewijckslanden en Buiksloterham
Scheepvaarttentoonstelling in 1914
Luchtvaarttentoonstelling in 1919
Industrie Buiksloterham
Waterlandse tram
NSM

Amsterdam waagde medio negentiende eeuw de sprong over het IJ.

In 1851 werd het IJ tot de Waterlandse zeewering Amsterdams grondgebied.
Daarmee werden de buitendijkse en ingepolderde landen Amsterdams.


Afbeeldingen van Internet, uit Beeldbank SAA of van eigen hand - Lettergrootte wijzigen via Ctrl-toets+scrollwiel - Mail me uw opmerkingen