Landverlies 1500-2000 als dijkaanleg en -onderhoud achterwege waren gebleven.

Door de betrouwbaar wordende landmeting weten we redelijk zeker dat Noord-Holland er in het begin van de 16e eeuw zó uitzag. De watervlakten binnen de provincie waren op dit moment op z'n grootst. Als er niets tegen het opdringende water ondernomen was, wat zou er dan gebeurd zijn? Misschien zou Noord-Holland er dan zó uitgezien hebben.
Meer weten? Lees "...die water keert" door H.S. Danner, e.a., Uitg.Noord-Holland, Wormerveer 1994, ISBN 90-71123-28-6