m de titel af te maken..., het gaat hier om schandalen en schanddaden in de wereldgeschiedenis, begaan door overheden en hooggeplaatsten. Vooral onder het mom van "het geloof" is zo nu en dan flink huisgehouden ten koste van miljoenen slachtoffers die er in de regel niets mee te maken hadden. Vaak ging het dan in werkelijkheid om macht of hebzucht en meestal om allebei. 
Deze reeks kan uiteraard gigabytes omvatten maar mijn provider geeft me zoveel ruimte niet. Vandaar deze persoonlijke keuze. Ik erger me bijvoorbeeld aan dom geweld, het recht van de sterkste, niets-ontziende blindheid voor wat anderen de moeite waard vinden, brutaliteit, afgunst en hebzucht.
Met mijn keuze mag U het best oneens zijn. Laat maar horen!

Het heilige land is ver en buit is ook onderweg te vinden. Waarom die gevaarlijke onderneming nog vervolgen? Op aandringen van Venetië veroveren de kruisridders van de vierde kruistocht Byzantium en verzwakken het Oost-Romeinse rijk zodanig dat het er nooit meer helemaal bovenop komt. Bovendien worden veel kunstschatten geroofd of, wat nog erger is, vernield. Er zijn ooggetuige verslagen van bewaard gebleven!

Lees meer over dit onderwerp

Zuid-Amerika, niet het land van melk en honing maar van goud en zilver. Dat was het tenminste voor de Spaanse kolonisators van de zestiende eeuw; de Inka-schatten lagen er voor het oprapen en dat deden de door het Spaanse hof uitgezonden houwdegens ook.

Lees meer over dit onderwerp

De Oranje-stadhouders laveerden behendig tussen de botsende interesses van de jonge zelfstandige Republiek der Verenigde Provincies en pikten voor zichzelf de krenten uit de pap. Tegenstanders werden monddood gemaakt, desnoods letterlijk.

Lees meer over dit onderwerp

Na de Napoleontisch tijd kreeg Nederland Oost-Indië van de Engelsen terug en zou Den Haag wel eens zorgen voor echt profijt van dit wingewest. Dat geneuzel van de, in principe particuliere onderneming, VOC leverde te weinig op en er was nog een hoop op te knappen in het moederland. Tijd voor doortastende ambtenaren en ondernemers en weg met de belangen van de inheemsen!

Lees meer over dit onderwerp